NEWSLETTER 06/2021

02.07 2021

NOVINKY

ZMĚNA OBJEDNACÍHO KÓDU REDUKČNÍCH A ODHLEHČOVACÍCH VENTILŮ DAPRV

Od července dochází ke změně kódového označení redukčních a odlehčovacích ventilů řady DAPRV. Technické parametry se nemění. Původní objednací kód DAPRV-RET-DN15-PN25 je doplněn o další znaky pro podrobnější specifikaci. Příklad nového značení:DAPRV-REF-N-DN15-PN16-1-6. Detailní informace jsou součástí katalogového listu. Další novinkou u těchto ventilů je certifikace dle EC1935/2004. Jedná se o evropský právní předpis pro materiály a armatury, určené do potravinářského průmyslu.

NOVÝ PŘETLAKOVÝ VENTIL FLAMESAF - 942-MW

Na trh přichází novinka z produkce BS&B  -  nouzový přetlakový ventil FlameSaf® model 942-MW pro prevenci proti přetlaku způsobenému hořlavými plyny a parami uvnitř nádrže. Přetlakové ventily využívají fluoropolymerové nebo elastomerové membrány, které zajišťují těsnost mezi víkem a sedlem. V kombinaci s 10 procentním plným zdvihem jsou výsledky spolehlivé a přesné i při minimálních změnách tlaku. Další výhodou jsou optimalizované provozní parametry, které se blíží maximálnímu přípustnému pracovnímu tlaku MAWP (Maximum Allowable Working Pressure). Přetlakový ventil 942-MW byl testován notifikovaným orgánem a je certifikován dle 2014/34/EU (ATEX). Ventil dále splňuje požadavky norem API 2000 a ISO EN 28300.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

NOŽOVÁ ŠOUPÁTKA S ELEKTROPOHONY AUMA

Zajímavý projekt u zákazníka z oblasti výroby stavebních materiálů jsme realizovali v několika fázích na přelomu roku 2020 a 2021. V červnu jsme tuto akci doplnili o další soubor armatur pro čističku odpadních vod. Po úspěšné výstupní kontrole a zkoušce jsme expedovali sestavy nerezových nožových šoupátek L20 s elektrickými pohony AUMA SA07.