NEWSLETTER 01/2024

05.02 2024

NOVINKY

POHONY VALPES DNV-GL - 1000N.m

Pohony VALPES jsou nyní certifikovány systémem DNV-GL až do jmenovitého kroutícího momentu 1000Nm (řady VT+/DV/DVX). Certifikace DNV GL zajišťuje, že lodě nebo jejich součásti splňují řadu přísných norem. Tyto normy zohledňují kritéria bezpečnosti, spolehlivosti a dopadu na životní prostředí. Nezávislá norská organizace Det Norske Veritas neboli DNV byla založena v roce 1864. V té době nebyla přeprava zboží a osob příliš spolehlivá. Aby se nejistota snížila, byla vytvořena komise, která měla za úkol hodnotit a regulovat klasifikaci lodí. Cílem DNV je tedy stanovit kritéria, která zaručují bezpečnost zaoceánských plavidel. V roce 2013 vznikla společnost DNV - GL sloučením společností Det Norske Veritas (DNV) a Germanischer Lloyd (GL). Dnes je DNV GL uznávána jako přední orgán v oblasti posuzování námořních rizik a certifikace. DNV - GL prostřednictvím náročné certifikace zlepšuje bezpečnost, kvalitu a energetickou účinnost  s ohledem na nejpřísnější environmentální požadavky dnešní doby.

 

Pohony je možné použít pro balastní nádrže, v kompresorovnách, ve strojovnách, v odlučovačích mazacího oleje, v nákladní prostorech a mnoha dalších.

NOVÁ LABORATOŘ VYC INDUSTRIAL PRO DYNAMICKÉ ZKOUŠKY TEKUTIN

Navržena a zkonstruována pro certifikaci a testování široké škály tlakových zařízení, především ventilů, kohoutů, klapek a zejména pojistných ventilů. Více než 100 let zkušeností a 10 let vývoje přispělo k vytvoření jediné zkušební laboratoře pro dynamiku tekutin ve Španělsku, která je akreditována agenturou ENAC a je jednou z nejkomplexnějších v celosvětovém měřítku.

PROVÁDĚNÉ ZKOUŠKY A MĚŘENÍ

- zkouška těsnosti a nastavení tlaku podle normy UNE-EN-ISO  4126-1
- měření tlaku/teploty v systémech palivových plynů pomocí ručního termografu
- měření tlaku pomocí přenosného snímače
- spektrometrická analýza materiálů
- zkoušení tvrdosti materiálů
- měření drsnosti povrchů
- zkouška pružin pojistných ventilů 
- analýza rovinnosti pomocí monochromatické lampy
- ultrazvukové měření tloušťky
- ultrazvuková detekce netěsností
- detekce úniků hořlavých plynů
- nedestruktivní zkoušení (NDT)

REALIZOVANÉ PROJEKTY

KULOVÉ KOHOUTY PEKOS S POHONY AUMA FAIL-SAFE
Kulové kohouty PEKOS Z06 v celonerezovém provedení osazené elektrickými pohony AUMA řady SQEX pro zákazníka Slovnaft Bratislava. Čtvrtotáčkové pohony v bezpečnostním provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu. Bezpečnostní poloha je docílena Fail-Safe jednotkou FQM. Jedná se o inovativní a bezpečné řešení s využitím mechanické energie k automatickému ovládání při konstantním průběhu kroutícího momentu.