NEWSLETTER 09/2020

02.10 2020

NOVINKY

CREO 7.0 CZ
Jako první v České republice využíváme k tvorbě sestav a konstrukcí novou verzi Creo Parametric. Naše technické oddělení již pracuje s verzí 7.0.1.0 v českém jazyce.

OCHRANA PROTI EXPLOZI PRŮMYSLOVÝCH ZAŘÍZENÍ

Zaměstnanci VALVE CONTROL, s.r.o. prošli školením v oblasti průmyslových explozí, které proběhlo pod vedením zástupců společnosti BS&B. Účastníkům školení byly prezentovány příklady různých možností ochrany proti průmyslovým explozím způsobených suspenzemi výbušných prachů. Od pasivních prvků, jako jsou protiexplozivní panely, až ke komplexním systémům s aktivní ochranou a chemickou izolací schopných potlačení exploze již počáteční v fázi.

AKTIVNÍ ŘEŠENÍ OCHRANY PROTI VÝBUCHU
SYSTÉMY POTLAČENÍ VÝBUCHU A CHEMICKÉ IZOLACE

Systém aktivního potlačení výbuchu výrobce BS&B typu IPD poskytuje ochranu procesních aplikací, kde suspenze prachu ve vzduchu představuje nebezpečí výbuchu. Ranné stadium nárůstu tlaku spojené s následnou explozí jsou detekovány sjednoceným senzorovým systémem, který je nainstalován přímo na chráněném zařízení. Po zaznamenání exploze je elektrickým signálem aktivován kanón, který způsobí uvolnění potlačujícího prostředku (hydrogenuhličitan sodný) přímo do místa exploze - to způsobí uhašení počáteční fáze exploze předtím než dojde k přechodu na deflagrační a následně detonační hoření, které mohou vygenerovat nárůst tlaku přesahující pevnost technologického zařízení.

• Certifikováno a testováno dle různých mezinárodních standardů
• Neomezená a bezpečná evakuace explozivního plamene a tlaku
• Snadná instalace a údržba
• K dispozici v různých provedeních a velikostech
• Speciální řešení pro budovy a jiné konstrukce

ROZŠÍŘENÍ VÝROBNÍCH A KANCELÁŘSKÝCH PROSTOR PEKOS

• Nová skladová plocha: 1426 m2
• Nový robotický sklad: 445 m2
• Nová lakovací kabina
• Mostový jeřáb s nosností 20 tun
• Celková rozšířená plocha: 1890 m2

Rekonstrukce kanceláře v Montmeló

• Celková kancelářská plocha: 150 m2

REALIZOVANÉ PROJEKTY

JEDNOČINNÉ POHONY FAIL CLOSE

V měsíci září byla úspěšně ukončena výroba a testování sady 16 kusů ovládání kulových kohoutů Hartmann DN80, PN160 pro projekt „Instalace jednočinných pneumatických pohonů na vstupních armaturách sond v kolektorovně ZS6 Malacky“. Akce souvisí s projektem již vybudovaného bezpečnostního řídícího systému s připojením na bezpečnostní komunikační síť ESDnet včetně vybudování systému pro bezpečnostní odstavení střediska s implementací nových prvků havarijního odstavení technologie, rozšíření systémů EPS, PDS a zapracování doporučení HAZOP. V listopadu bude provedena montáž pohonů u zákazníka.