NEWSLETTER 10/2020

04.11 2020

NOVINKY

SWISSFLUID - PEEK
V reakci na požadavky zákazníků vyvinula společnost Swissfluid AG inovativní řešení s kombinací materiálů, která zaručuje třikrát delší životnost armatur. Výsledkem je mnohonásobné zvýšení spolehlivosti výroby a výrazné snížení nákladů na údržbu. Pro obzvláště náročné aplikace, jako je například produkce zinku, nyní nabízíme uzavírací klapky SWISSFLUID s disky potaženými materiálem PEEK.

• Provozní teplota 80°- 90°C
• Vhodné i pro abrazivní média
• Až 10 cyklů za minutu

KATALOG VYC INDUSTRIAL

Představujeme nový katalog VYC industrial. Najdete zde základní rozdělení a výrobní program pojistných, redukčních a zpětných ventilů, odvaděčů kondenzátu, filtrů a dalších typů armatur. Kompletní katalog je na webových stránkách výrobce dostupný ve 4 jazycích (v angličtině, němčině, španělštině, a francouzštině). Přístup k němu je možný i z mobilních telefonů. Více informací naleznete na vycindustrial.com.

PEKOS VALVES - NOVÁ TLAKOVÁ STOLICE DO DN1050 

Ve výrobním závodě PEKOS (Artea) byla uvedena do provozu nová horizontální tlaková stolice pro testování on-off armatur až do velikosti 42“ (DN1050). Nová jednotka umožňuje hydraulické i pneumatické zkoušky do 600 bar, což odpovídá kohoutům v tlakové třídě ANSI2500/PN400.

REALIZOVANÉ PROJEKTY

ÚSPĚŠNÉ REALIZACE V PAPÍRNÁCH

Během října jsme dodávali nožová šoupata pro projekty papírenských technologií ve 3 závodech v České republice. Každý z těchto zákazníků má jiné standardy provedení armatur a systém ovládání, a tomu odpovídala individuální řešení pro každého z nich.