NEWSLETTER 12/2020

07.01 2021

NOVINKY

SWISSFLUID - NOVÝ SYSTÉM UZAVÍRÁNÍ ODBĚROVÝCH LAHVÍ BCS PRO BEZPEČNÝ ODBĚR VZORKŮ

Systém pro uzavírání odběrových lahví BCS umožňuje odebrat vzorek v bezpečném prostředí s uzavřenou ochrannou skříní. Po krátké přípravě, během níž jsou láhev a víčko umístěny do příslušných držáků, lze lahvičku zašroubovat do ventilu a odebrat vzorek. Uzávěr se poté bezpečně přišroubuje na láhev pomocí vnějších pák. Výpary, které by mohly uniknout během odběru vzorků, lze vrátit do procesu pomocí volitelného odvzdušnění. 

ZMĚNA ZNAČENÍ KLAPEK BRAY 466 ↦ 4FY

Od 1.1. dochází ke změně značení mezipřírubových 2-excentrických klapek BRAY v provedení z uhlíkové oceli. Všechny parametry klapek zůstávají totožné. Z původního značení 466 se nyní budou všechny klapky z uhlíkové oceli označovat koncovkou 4FY. 

     

REALIZOVANÉ PROJEKTY

REALIZACE PROJEKTU ARMATUR PRO PYROLÝZNÍ PLYN

Rok 2020 jsme uzavřeli první částí dodávky pro tuzemský projekt energetického využití odpadu při zásobování teplem. Návrh a technické řešení našich techniků zahrnovaly sestavy pneumatických kulových kohoutů PEKOS s příslušenstvím v provedení do výbušného prostředí. Dle parametrů a požadované funkce u jednotlivých pozic byly použity konstrukce armatur FULL TRUNNION, kov/kov, měkkotěsnící, s plovoucí nebo pevně uloženou koulí, monostabilními nebo bistabilními pilotními ventily a snímači koncových poloh s ochranou Ex d. Zadané maximální pracovní teploty armatur byly od 40°C do 600°C.